Om Xenia

Xenia Wolf, Kropsterapeutisk behandler og forsker, PhD. Født 1976

Jeg er kropsterapeutisk behandler og forsker med interesse for, hvordan vores kropslige sansninger og fornemmelser konstant beretter om, hvordan vi står med livet. Jeg interesserer mig for, hvordan vores nervesystem, der igennem evolutionen har udviklet sig til en særlig form for intelligens, gør det muligt for os at leve i sociale sammenhænge. Hvordan dette nervesystem hele tiden kommunikerer til os igennem kroppen og dens sansninger og, hvordan vi nogle gange kan ”fare vild” i signalerne fra nervesystemet og som følge heraf blive ramt af stress, angst, smerter og andre sygdomme. Min passion er at omsætte denne komplekse kommunikation fra nervesystemet til et let forståeligt sprog for mine klienter så vi får stærk indre fornemmelse af, hvornår vi er gode ved os selv og hvornår vi ikke er.

Jeg har en klinik, hvor jeg igennem kropsterapeutisk arbejde hjælper mennesker med stress og smerter til et liv, som de i højere grad lever på egne præmisser. Effekten af behandlingen opleves ofte som at kæmpe mindre og sanse mere. En tilstand hvorfra du opnår mere og ejer følelsen af at leve et mere autentisk liv i bedre kontakt med de mennesker du omgiver dig med. Helt kort kan effekten beskrives som: At opleve kroppen som medspiller fremfor modspiller.

CV:

2017 – nu
Ejer og stifter af Kropsvenlig, Kropsterapeutisk behandler, Frederiksberg og Frederikssund

2017 – 2019
Head of People and Organization, Intomics, Lyngby

2016 – 2017
Uddannelse til ManuVision kropsterapeut og træner, ManuVision, Frederiksberg, Danmark

2016-nu
Freelance forsker og projektkoordinator/initiator indenfor kropsterapi og PTSD/Stress

2016 –  2017
Frivilligt arbejde som kropsterapeut for udsatte unge i samarbejde med Københavns kommune

2012 – 2016
Senior Research Scientist, Diabetes Pharmacology, Novo Nordisk, Måløv, Danmark

2011 – 2012
Research Scientist, Department of Beta Cell Regeneration/Islet Biology, Hagedorn Research Institute, Novo Nordisk, Gentofte, Danmark

2007 – 2011
PhD i stamcellebiologi og tidlig fosterudvikling, Anatomi & cellebiologi, Det natur- og biovidenskabelige fakultet, Københavns universitet, Frederiksberg, Danmark og Hagedorn Research Institute, Novo Nordisk, Gentofte, Danmark

2001 – 2003
Kandidat i Biologi-Bioteknologi, Den kongelige veterinær- og landbohøjskole, Frederiksberg, Danmark

1997-2001
Diplomingeniør i fødevarevidenskab, Den kongelige veterinær- og landbohøjskole, Frederiksberg, Danmark